Värmdö - Ösby 1:253.
Fenix väg 20 i Gustavsbergs nya köpcentrum Mölnvik.

N 59° 18´ 47", E 18° 25´ 55" (59.3132, 18.4320)
Mindre bild
f
+
n -

Långfasad mot norr
Byggnaden är delad i två likvärdiga lokaler.

Till varje lokal finns ett antal parkeringsplatser samt en inhägnad gård för gods.

Här syns poolbutikens entre'.
Bild 01. Foto BellmanLantz.
f
+
n -

Butik
Innanför entredörren möter en välkomnande utställningsyta.

En trappa i fonden leder upp till kontorsdelen.
Bild 02. Foto BellmanLantz.
f
+
n -

Från ovan
Utställningsytan sedd från kontorsdelen.
Bild 03. Foto BellmanLantz.
f
+
n -

Kontor
Det högt belägna kontoret ger god överblick över olika aktiviteter i lokalerna.

Bild 04. Foto BoC.
f
+
n -

Biutrymmen
Den rödfärgade stugan i anslutning till kontoret innehåller sanitetsutrymmen och förråd.
Bild 05. Foto BellmanLantz.
f
+
n -

Bakre del
I lokalens bakre del sker montering, leveranskontroll samt underhåll.

Bild 06. Foto BoC.
Överst Överst