Kv. Näverskopan 1, Nynäsvägen 365 /Lilla Gungans väg 13A,B i Enskedalen i Stockholms kommun.

N 59° 16´ 50", E 18° 5´ 31" (59.280599, 18.091908)
-
u
+
n -

Fasad Nord/Väst
Fastigheten ligger vid en lugn lokalgata utmed den hårt trafikerade Nynäsvägen.

Norra fasaden domineras av butiken Hages Tv Video som även är stora på ljud (B&O).

På västra fasaden har butiken några täckta skyltfönster
medan fasaden i övrigt har bostadsfönster ut mot Nynäsvägen.
Bild 01
u
+
n -

Fasad mot väster

Dagtid ger markiserna en livlig fasad.

Nattetid är fasaden belyst.
Bild 02
u
+
n -

Gavel mot söder
Nedfarten till de två garagen tycks på bilden vara igenväxta.

Till höger skymtar balkongen över en av de två entreerna.
Bild 03
u
+
n -

Fasad mot öster
Här finns två trapphusentreer.

Utbyggnaden längst bort används av butiken för emballage mm.

Gården har en sammanhän-
gande grön yta och spridda parkeringsplatser för bilar och cyklar.
Bild 04
u
+
n -

Trapphusentre
Entredörrarna har kodlås.

Balkongen ovanför entredörren nås via trapphuset.
Bild 05
u
+
n -

Trapphus
Trapphusen är färgglada med keramikklädda vilplan.
Bild 06
u
+
n -

Butiksfasad mot norr
Butikens kassadel och kontor ligger till vänster om entredörren medan utställning finns till höger.
Bild 07
u
+
n -

Butikens kassadel
Bild 08
u
+
n -

Utställning
Utställning och försäljningsytor ligger utmed västfasden mot Nynäsvägen. De är mörka och förvånadsvärt ljuddämpade.
Bild 08
Överst Överst